top of page
İpek Demirkan

She was born on September 28, 1986 in Istanbul Moda. She is a graduate of Izmir Private Turkish College. She graduated from Izmir Yaşar University Tourism and Hotel Management Associate Degree and Anadolu University Business Administration Department.

 

She completed Scenario Techniques, Haliç University Art Therapy, Başkent University Life Coaching, Access Consciousness, Seraphim Blueprint, JAAS Quantum Breakthrough Coaching, Psychologists Association Color Analysis, Wisdom of 4 Elements trainings. ​

 

Her 15-year professional career includes media, communications and production; It is about creative solutions through content production and marketing. ​

 

Her first book, "The Bird Doesn't Know Where to Land is a Captive in the Sky" was published by Destek Publications, the Literature and Novel category in April 2020. ​ The collagebyid brand, where she shares her mixed media collage artworks, founded in December 2021.

 

She continues her journey as a collage artist with domestic and international collaborations.

The artist's research on cosmic consciousness, superego, creativity, awareness, perception patterns, philosophy, art, Anatolian heritage and intuition continues. She is a mother of one child.

28 Eylül 1986'da İstanbul Moda'da doğdu. İzmir Özel Türk Koleji mezunudur.

İzmir Yaşar Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun olmuştur. Senaryo Teknikleri, Haliç Üniversitesi Sanat Terapisi, Başkent Üniversitesi Yaşam Koçluğu, Access Consciousness, Seraphim Blueprint, JAAS Quantum Breakthrough Koçluğu, Psikologlar Derneği Renk Analizi, 4 Elementin Bilgeliği eğitimlerini tamamladı.

15 yıllık profesyonel kariyeri medya, iletişim ve prodüksiyon; içerik üretimi ve pazarlama yoluyla yaratıcı çözümler üzerinedir. 

İlk kitabı "Nereye Konacağını Bilemeyen Kuş Gökyüzünde Esirdir" Nisan 2020'de Edebiyat Roman kategorisinde Destek Yayınlarından çıktı.

Karışık medya kolaj sanat eserlerini paylaştığı collagebyid markası Aralık 2021'de kuruldu.

Kolaj sanatçısı olarak yolculuğunu yurt içi ve yurt dışı işbirlikleriyle ilerletmektedir.

Sanatçının kozmik bilinç, üst benlik, yaratıcılık, farkındalık, algı kalıpları, felsefe, sanat, Anadolu mirası ve sezgisellik üzerine araştırmaları devam ediyor. Bir çocuk annesidir.

bottom of page